Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Første inden rettelser:

Efter SSL tilretninger:

Code Block
SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3
SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH

 

Efter "Diffie Hellman Ephemeral Parameters"

...