Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Høreskade blev det nu ikke direkte til, men klart en observans på at jeg faktisk har Tinitus og at det af og til ringer og suser mere eller mindre for ørerne.

Info

Tinnitus er den lægelige betegnelse for øresusen. Den tinnitusramte beskriver, at der er en lyd inde i øret, selvom der ikke kommer nogen lyd ind i øret udefra. Den lyd, der høres kan være meget varierende fra person til person. Typisk høres en brusen eller en hyletone. Det er en ganske hypppig tilstand - cirka 16 procent af alle voksne har konstant tinnitus og en langt større del har tinnitus af og til.

Af den gruppe, der har konstant eller næsten konstant tinnitus, har omkring 6 procent så kraftig tinnitus, at lyden er et markant og stort problem, der går ud over livskvaliteten.

 

En del mc ture på Kilo SVinet det sidste forår har også været i fokus, efter 1-1/2 times blandet kørsel har ørerne været belastet i varierende grad og specielt efter én tur var det galt og alt bassen fra vores subwoofer var bare ulidelig hele den aften.

...