Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jeps, den tidligere på Ny Motorcykel Suzuki SV650s 10-06-2016motorcykel var ikke helt god nok, så der kom en ny i hus forleden: