Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Og alligevel, lyden fra sådan en fætter - lidt tættere på en det store system, giver lidt oldschool feel ala en gammel transistor...

 

Image Modified