Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Så er Mikromakkeren fra Ny Mikromakker i familien afleveret hos FIAT igen, tak for denne gang - vi nåede da 4300 km i den.